User menu

Planificarea şi securizarea măsurilor de protecţie – abordarea belgiană

Chişinău, 29 mai 2013 – Colaboratorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat au participat la un atelier de luctru întitulat „Planificarea şi managementul de securitate a măsurilor de protecţie”, desfăşurat în zilele de 27-28 mai curent, în incinta hotelului „Codru”, sub egida Instrumentului TAIEX al Comisiei Europene.

În calitate de experţi la eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai serviciilor belgiene responsabile de protecţia demnitarilor, aceştea fiind: dl Jean Pluymakers, Directorul-adjunct al Centrului de Coordonare şi Evaluare a Riscurilor (OCAM), dl Paul Van Rompaey, Comisarul Unităţii de protecţie din Serviciul de Securitate şi  dl Kris Verlaenen, Comisar pe probleme operaţionale din Poliţia Federală. 

În debutul evenimentului, Directorul Serviciului, dl Igor Bodorin, a menţionat că „Deşi la nivel organizaţional structurile noastre diferă, formele şi metodele de îndeplinire a serviciului în mare parte rămîn neschimbate. Necătînd la aceasta, sîntem în permanentă identificare şi implementare a unor practici avansate, astfel încît să ne aliniem la standardele serviciilor de protecţie europene. Aceste temeiuri au stat la baza organizării acestui eveniment în care ne propunem crearea unei platforme de comunicare şi schimb de experienţă, de reflectare a bunelor practici în domeniul managementului de securizare a măsurilor de protecţie cu eventuala implementare a acestora în activitatea Serviciului nostru.”

De către invitaţi au fost prezentate tehnici de planificare a evenimentelor, de studiere a itinerarelor şi a perimeterelor de desfăşurare a măsurilor de protecţie; mecanisme de evaluare a riscurilor şi clasificarea evenimentelor în funcţie de nivelele de ameninţare; măsurile de protecţie înreprinse în baza nivelelor de ameninţare furnizate de Centru de Coordonare şi Evaluare a Riscurilor (OCAM), etc. 

Experienţa belgiană este una valoroasă în acest sens, din moment ce la Bruxelles anual se organizează un număr impunător de reuniuni şi summit-uri la nivel de şefi de state şi de guverne, conferinţe internaţionale, etc. În acest sens, şeful Unităţii de protecţie a Serviciului de Securitate a afirmat că unul din principiile de bază ale activităţii serviciilor de protecţie belgiene este „dezvoltarea unei stări de spirit în care apariţia bruscă a pericolului nu este asteptată.”

De subliniat că organizarea acestui atelier de lucru a fost condiţionată de necesitatea diversificării şi modernizării formelor şi metodelor de activitate, de punerea în aplicare a tactiticilor moderne de asigurare a protecţiei, acţiuni ce pot fi realizate în mare parte printr-o interacţiune complexă cu Serviciile de profil europene.

 

Biroul relaţii internaţionale şi cu publicul.