User menu

Soluții moderne de contracarare a vehiculelor aeriene fără pilot discutate la Sofia

În perioada 20-21 iunie curent, ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat au participat la cea de-a 5-a reuniune a Grupului de lucru privind contracararea vehiculelor aeriene fără pilot din cadrul Asociației Serviciilor de Protecție Personală (APPS), care s-a desfășurat în or. Sofia, Bulgaria.

Evenimentul a fost găzduit de către Serviciul Național de Protecție al Bulgariei (NSO), sub egida Președinției Bulgariei a Consiliului Uniunii Europene. La întâlnirea Grupului de lucru au participat experți din Croația, Franța, Georgia, Germania, Israel,  Moldova, Polonia, România, Ucraina, Ungaria, etc.

Reuniunea a fost deschisă de șeful NSO, generalul-maior Dancho Dyakov, care și-a exprimat convingerea că eforturile și experiența țărilor participante vor oferi răspunsuri adecvate pericolelor cauzate de vehiculele aeriene fără pilot.

Agenda de lucru a cuprins o introducere privind viziunea țărilor participante în ceea ce privește utilizarea dronelor, cadrul legal care reglementează vehiculele aeriene fără pilot, prezentarea modalităților și metodelor tehnice  de contracarare a dronelor,  prezentarea echipamentelor tehnice de contracarare, etc.

Pe parcursul evenimentului, participanții și-au împărtășit experiența personală în ceea ce privește modul de utilizare a dronelor, precum și au prezentat unele soluții eficiente în acest sens.

23 iunie 2018

Biroul relații cu publicul