User menu

Colegiul Serviciului

Colegiul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

 

În cadrul Serviciului se constituie şi funcţionează Colegiul Serviciului, care este un organ consultativ în organizarea activităţii lui.

Colegiul Serviciului este compus din 11 membri. Componenţa Colegiului se aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea directorului Serviciului.

Şedinţa Colegiului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Modul de activitate al Colegiului este prevăzut în regulamentul intern, care este aprobat de directorul Serviciului.

Deciziile Colegiului se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia. Deciziile se înregistrează şi se fac publice prin ordin al directorului Serviciului.