User menu

Apartamente de serviciu pentru ofițerii SPPS

Pentru prima dată, angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat vor beneficia de locuințe de serviciu. În următorii ani, ofițerii SPPS vor avea posibilitatea să locuiască gratuit în apartamente de serviciu, datorită proiectului de parteneriat public-privat, iniţiat de către Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

Astăzi, 23 mai 2018, la ședința Guvernului a fost modificată și completată cu poziția 21, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat. Proiectul nominalizat prevede „construcţia spaţiilor locative de serviciu şi a obiectelor de menire social-culturală”.

Menționăm că scopul acestui proiect constă în asigurarea ofițerilor cu spațiu locativ de serviciu, pe perioada desfășurării activității, punându-se accent pe atragerea și menținerea cadrelor în cadrul SPPS.

23 mai 2018

Biroul relații cu publicul