User menu

Instruiri oferite de omologii georgieni în domeniul protecţiei demnitarilor de stat

În perioada 19-24 mai curent, 3 ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat au efectuat o vizită de documentare la Serviciul Special de Protecţie de Stat al Georgiei.

Pe parcursul celor 5 zile, membrii delegaţiei au fost familiarizaţi cu legislaţia naţională în domeniu, structura şi formele de organizare a activităţii de serviciu ale instituţiei vizate, dar şi familiarizarea cu procesului academic al Centrului de formare profesională continuă. La fel, în cadrul vizitei au fost abordate tematicile referitoare la susţinerea operativă în timpul asigurării protecţiei demnitarilor, analiza atacurilor teroriste împotriva persoanelor beneficiare de protecţie de stat, psihologia terorismului, planificarea operaţională a măsurilor de securitate etc.

Totodată, ofiţerii SPPS au fost antrenaţi activ în discuții şi şedinţe practice, diseminând celor prezenți, experiența personală obținută pe parcursul activității în domeniul de referință.

Menţionăm că vizita de lucru a fost organizată sub egida Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), care are drept scop dezvoltarea, aplicarea și coordonarea cursurilor de formare profesională pentru personalul din cadrul instituţiilor de forţă.

27 mai 2019

Biroul relaţii cu publicul