User menu

Mesajul directorului interimar Anatolie Golea, adresat personalului Serviciului cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova

Domnilor ofițeri și subofițeri,

Ziua de 27 august îmi oferă prilejul de a exprima recunoştinţă şi gratitudine pentru activitatea Dumneavoastră, a tuturor, desfăşurată în slujba Patriei. Este o zi simbolică pentru noi toţi, ziua în care am stabilit începutul unui drum lung spre constituirea noastră ca stat, ca societate, ca cetăţeni ai acestei ţări.

Mai întâi de toate, avem obligația morală să aducem un omagiu celor care au făcut ca libertatea noastră să se împlinească, dar și acelor eroi care au apărat pe Nistru, cu arma în mână, Independența și Suveranitatea țării.

Printre aceștia au fost și ofițeri ai Serviciului nostru. Ei sunt un exemplu pentru noi de patriotism și sacrificiu în numele libertății și integrității țării. Sunt mândru că avem onoarea să muncim împreună cu unii dintre ei până în prezent. 

În cei 26 de ani de independență ai țării societatea noastră a crescut și s-a dezvoltat, deopotrivă cu instituțiile statului. Noi, ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ne-am adaptat cerințelor timpului și am depus eforturi pentru a moderniza instituția în care avem onoarea să activăm.

Avem multe lucruri de făcut și sper că printre ele nu vom găsi obstacole de netrecut. Cel mai important însă este faptul că suntem o echipă, și am simțit acest lucru ori de câte a trebuit să ne mobilizăm pentru a ne îndeplini misiunile încredințate.

Sunt convins că prin muncă şi disciplină putem crea un climat în care să trăim confortabil şi în siguranţă, iar demnitarii noștri să fie protejați de pericole  oriunde s-ar afla. De siguranța lor depinde liniștea în societate, dar și imaginea țării noastre peste hotare.

În ajunul celor două mari sărbători naționale – Ziua Independenței și Limba noastră, Vă adresez cele mai calde urări de sănătate, prosperitate, perseverență și noi realizări pentru a crește o Moldovă frumoasă și prosperă!

Cu respect,

Anatolie Golea

26 august 2017

Serviciul cooperare internațională și relații cu publicul