User menu

Mesajul de felicitare al directorului interimar al SPPS cu ocazia Zilei lucrătorilor din organele securităţii statului

Stimaţi angajați ai Serviciului de Informaţii şi Securitate,

ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat,

ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,

ai Serviciului Vamal,

Stimaţi veterani,

Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei lucrătorilor din organele securităţii statului.

Cei 27 de ani au constituit o perioadă de formare, consolidare şi afirmare continuă a serviciilor din care facem parte în calitate de piloni ai statului, care asigură securitatea Republicii Moldova.

Pe parcursul activităţii, în pofida multiplelor greutăţi, angajaţii organelor securității statului au dat dovadă de înalt simţ al datoriei, devotament şi spirit de sacrificiu, bărbăţie şi curaj, virtuţi fără de care nu poate fi concepută activitatea desfăşurată în interesul statului.

Împreună suntem o forță și avem aceeași misiune – de asigurare a liniștii în societate și siguranței cetățenilor noștri. Sunt ferm convins că vom depune și în continuare eforturi consecvente pentru apărarea intereselor naționale.

Nu în ultimul rând, vreau să aduc profundă recunoştinţă veteranilor care şi-au adus aportul la întărirea securităţii naţionale şi au transmis experienţa lor generaţiilor viitoare.

Profitând de această ocazie,vă adresez cele mai calde gânduri și distinse sentimente, însoţite de sincere urări de sănătate, fericire, pace și prosperitate.

 

Cu deosebit respect,

Anatolie GOLEA, director interimar al SPPS