User menu

Noi performanțe la campionatele de profil

În perioada 08-12 mai 2018, echipa SPPS a participat la Campionatul deschis al Ucrainei „Poliatlon Bodyguard”. Evenimentul a fost organizat de către Federația internațională „Bodyguard”, sub egida Departamentului Pază de Stat al Ucrainei,  în or. Vinița.

Pentru titlul de învingător au concurat 21 echipe din Ucraina, și șase echipe din străinătate, cum ar fi: Azerbaidjan, Bulgaria, China, Georgia, Moldova, România.

În clasamentul general al echipelor internaționale, ofiţerii SPPS s-au clasat pe locul I. De menționat că la probele individuale „Lupta corp la corp”, „Conducerea auto în condiţii extreme” şi „Trageri din arma de foc”, echipa Serviciului de Protecție și Pază de Stat a obținut detașat întâietatea.

Participanţii au concurat la 8 probe de specialitate, printre care: demonstrarea tacticii şi tehnicii de escortare pedestră a persoanelor protejate cu aplicarea procedeelor de acoperire fizică; demonstrarea elementelor de luptă corp la corp; efectuarea tragerii din arma de foc în timpul escortării pedestre; exerciţii de tragere din arma de foc din diverse poziţii; efectuarea tragerii din arma de foc din automobil; conducerea unităţii de transport în situaţii excepţionale; controlul tehnico-operativ al substanţelor explozive; acordarea primului ajutor medical persoanelor protejate.

Competițiile de acest gen au drept obiectiv evaluarea, în condiţii de concurs, a calităţilor profesionale ale ofițerilor de protecție obţinute în urma procesului de instruire, sporirea capacităților și potențialului operațional al serviciilor participante de a răspunde corespunzător pericolelor atipice cu aplicarea unor tactici și mijloace pe potrivă și, nu în ultimul rând, preluarea schimbului de experiență în  materie de protecție. 

15 mai 2018

Biroul relații cu publicul