User menu

Ofiţerii din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat vor beneficia de indemnizații pentru închirierea spaţiului locativ

Astăzi, în cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ ofițerilor Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Documentul prevede alocarea unei indemnizații în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere a locuinței, care nu va depăși valoarea de referință de bază pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar pentru anul în curs. Valoarea de referință se stabilește anual, prin Legea bugetului de stat.

Garanțiile respective realizează prevederile art. 491 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, care presupune asigurarea ofițerilor de protecție cu indemnizație lunară pentru închirierea spațiului locativ.

27 februarie 2019

Biroul relații cu publicul