User menu

Parteneriate strategice între Serviciul de Protecție și Pază de Stat și Ambasada Republicii Populare Chineze la Chișinău

Colonelul Anatolie Golea a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze la Chișinău, Zhang YINGHONG.

Vizita de lucru s-a axat pe identificarea și stabilirea priorităților de cooperare, cu posibilitatea ulterioară a dezvoltării unor proiecte comune reciproc-avantajoase pe segmentul asigurării protecției demnitarilor de stat, precum și dotării tehnice a Serviciului.

În cursul dialogului, directorul interimar Anatolie Golea a trecut în revistă principalele aspecte ce vizează prioritățile Serviciului în contextul reformei instituției. Printre segmentele prioritare au fost menționate cele de prevenire și combatere a terorismului, pazei obiectivelor strategice, intervenții în situații de criză sau dezordinii în masă, precum și dezvoltarea unui Centru Chinologic pentru asigurarea eficientă și calitativă a misiunilor de protecție, dar și alte aspecte ce țin de buna organizare și desfășurare pe domeniul de activitate.

La rândul său, diplomatul chinez a menționat că Republica Moldova și Republica Populară Chineză sunt parteneri strategici, iar relațiile de colaborare pot cuprinde un spectru mai larg, inclusiv palierul asigurării protecției demnitarilor și pazei obiectivelor de importanță majoră.

Excelența Sa a accentuat necesitatea consolidării dialogului între părți în vederea îmbunătățirii capacităților instituționale ale Serviciului, afirmând disponibilitatea pentru susţinerea, dinamizarea şi consolidarea acestora, spre beneficiul ambelor ţări.

La finele întrevederii, părțile au subliniat eficiența acțiunilor întreprinse în comun și rezultatele obținute până în prezent, dar și necesitatea conjugării eforturilor pentru realizarea obiectivelor propuse de ambele state.

 21 martie 2018

Biroul relații cu publicul