User menu

Vizită de studiu în Statul Qatar

În perioada 25 - 28 noiembrie 2018, delegația Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, condusă de directorul interimar Anatolie Golea, a întreprins o vizită de lucru la Forțele de Securitate Internă (LEKHWIYA) în Statul Qatar.

În cadrul vizitei, ofițerii SPPS s-au familiarizat cu legislaţia naţională în domeniu, formele și metodele de organizare, dar și practicile înaintate pe domeniul asigurării protecției demnitarilor de stat și pazei obiectivelor de importanță majoră. La fel, vizita de lucru s-a axat pe extinderea și aprofundarea relațiilor de colaborare moldo-qatareze în domeniul protecției VIP.

Urmare a discuțiilor purtate s-a convenit asupra încheierii unui Memorandum de Înțelegere pe segmentul pregătirii profesionale a ofițerilor ambelor servicii cu organizarea anuală a ciclurilor de instruire de interes comun.   

Menționăm că în luna aprilie curent, delegația LEKHWIYA a efectuat o vizită de documentare la SPPS, care a avut drept scop sporirea parteneriatului bilateral, precum și preluarea schimbului de experiență în materie de protecție. 

29 noiembrie 2018

Biroul relații cu publicul