User menu

Declarație de răspundere managerială

Serviciul de Protecție și Pază de Stat

 

Declarația de  răspundere managerială este întemeiată pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ - 2018