User menu

Direcţii

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce  ţin  de  asigurarea securităţii demnitarilor de stat, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat desfăşoară:

- activităţi de protecţie şi pază a demnitarilor;

- activităţi orientate spre depistarea, prevenirea şi contracararea acţiunilor, care conform legislaţiei, constituie sau ar putea constitui riscuri sau ameninţări la adresa demnitarilor de stat;

Modul de desfăşurare a măsurilor de protecţie şi pază, precum  şi  condiţiile de utilizare a  metodelor şi mijloacelor de specialitate în desfăşurarea activităţii de protecţie şi pază sînt stabilite de legislaţie.

La momentul actual, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat constituie o structură viabilă, aptă să depisteze, preîntîmpine şi contracareze orice acţiune care, din punct de vedere legislativ, prezintă un anumit pericol pentru demnitarii de stat. Reieşind din obiectivele şi funcţiile stabilite de conducerea de vîrf a republicii, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat îşi orientează activitatea în direcţia depistării oportune a oricăror acţiuni, săvîrşite atăt în teritoriul ţării, cît şi din străinătate, care pot submina statalitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.