User menu

Istorie

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, iniţial numit Serviciul de Pază al Preşedintelui, a fost creat la 27 ianuarie 1992, prin Decretul nr. 7 al Preşedintelui Republicii Moldova.

                          Etapele constituirii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

- La 27 ianuarie 1992 a fost creat Serviciul de Pază al Preşedintelui, temei fiind Decretul nr. 7 al Preşedintelui Republicii Moldova. La acel moment, Serviciul era o subdiviziune specială independentă în cadrul Ministerului Securităţii Naţionale cu subordonare directă Preşedintelui Republicii Moldova.

- La 06 mai 1994, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 133, a fost creat Serviciul de Securitate al Preşedintelui Republicii Moldova – Serviciu special, independent, la fel, în subordinea Preşedintelui Republicii Moldova.

- La 28 ianuarie 1998 a fost adoptată Legea nr. 1457 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, fiind primită şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 216 din 26 februarie 1998 „Cu privire la instituirea Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat”, Serviciul fiind transferat în subordinea Guvernului.

- La 13 iunie 2008 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, instiituţia fiind din nou în subordinea Preşedintelui Republicii Moldova.

Ziua de 27 ianuarie 1992, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.7, cu prilejul fondării Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, a fost proclamată sărbătoarea profesională – Ziua Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.

Astăzi instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu criteriile unui stat democratic şi corespunde standardelor internaţionale în domeniu. Deviza colaboratorilor din cadrul Serviciului este: „Onoare și devotament”.

Conducătorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

1994 – 1997                colonel  Valeriu Andronic

1997 – 2001                general-maior Vasile Draganel

2001 – 2002                colonel Vasile Dragomir

2002 – 2003                colonel Vladimir Priguza

2003 – 2007                colonel Alexandru Ursachi

2007 – 2013                general-maior Igor Bodorin

2013 - 2016                 general-maior Victor Ţărnă