User menu

Audienţă

Programul de audienţă al cetăţenilor
Directorul Serviciului – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente;
Directorii adjuncţi ai Serviciului –  în a doua zi de luni a lunii curente.
Înregistrarea pentru audienţă se efectuează de către Serviciul secretariat.
Tel:  /373 22 / 250-900,  
Fax: /373 22 / 250-922;