User menu

Proiecte internaționale

RED-Alert: Real-time Early Detection and Alert System for Online Terrorist Content based on Natural Language Processing, Social Network Analysis, Artificial Intelligence
and Complex Event Processing

Sistem de detectare și avertizare timpurie și în timp real pentru conținuturile cu caracter  terorist bazat pe prelucrarea limbajului natural, analiza rețelelor sociale, inteligența artificială și procesarea complexă a evenimentelor

H2020 Topic: SEC-12-FCT-2016-2017 Tehnologii de prevenire, investigare în contextul luptei împotriva criminalității și terorismului

Acest Proiect a primit finanțarea din partea Uniunii Europene prin intermediul Programului de cercetare și Inovare Orizont 2020 – conform Acordului de Grant nr. 740688.
Proiectul RED-Alert va dezvolta și testa un sistem în timp real capabil să faciliteze identificarea on-line a conținuturilor legate de terorism, prin sumarea informațiilor din rețele sociale și alte surse online, cum ar fi bloguri, forumuri. Soluția RED-Alert va combina metodele AI cu tehnologiile SNA și NLP pentru a detecta anomalii în conținutul și natura produselor, răspândirea conținutului pentru a oferi detectarea rapidă a activităților teroriste.

 


InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services

Platforma informațională de generare a tehnologiilor interconectate de detectare, predicţie, investigare şi prevenire a criminalităţii şi terorismului.

H2020 Topic: SEC-12-FCT-2016-2017 Tehnologii de prevenire, investigare în contextul luptei împotriva criminalității și terorismului

Obiectivul general al Proiectului CONNEXIONS este de a îmbunătăți capacitatea organelor de drept de a desfășura procesele de investigare și analiză într-un mod eficient prin identificarea şi detectarea crimelor şi actelor de terorism la faţa locului, precum şi detectarea și neutralizarea dronelor neautorizate / suspecte / care zboară peste zonele restrânse și implicarea beneficiarilor, acolo unde este cazul, a operatorilor de infrastructură.