User menu

Serviciul de Protecție și Pază de Stat anunță agenții economici privind modificările caietului de sarcini a procedurii 17/03708 care urmează a fi publicate în BAP nr.87 din 31.10.2017.

Română
Categoria: