User menu

Serviciul de Protecție și Pază de Stat desfășoară procedura de achiziție publică de tip COP privind achiziționarea mobilierului

Obiectul achiziției: mobilier în asortiment.

Licitația nr. 17/02679 din 13.11.17, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul SPPS, str. Sfatul Țării 26.

Către operatorii economici interesați să participe la procedura în cauză, se anexează următoarele documente.Download

Schița mobilierului: DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

Română
Categoria: